Oferty Pracy Logowanie Zakładki

Nasze zobowiązania

Pracownicy lidla wspólnie siedzą w miłej atmosferze.

Zrównoważony rozwój

W Lidlu wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej. Może pomagać oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dążymy do stałej poprawy w całym naszym łańcuchu wartości. Jesteśmy przy tym zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. 

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach strategii, a społeczna odpowiedzialność wpisana jest w kulturę organizacyjną i tożsamość firmy. CSR opiera się na 5 filarach działań na rzecz: pracowników, asortymentu, ekologii, społeczności lokalnych oraz dostawców. Fundamentem podejścia do zarządzania opartego na zasadach odpowiedzialnego biznesu jest wnikliwa analiza wpływów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz jakość i charakter relacji firmy z jej interesariuszami. Według Lidl Polska takie podejście przynosi korzyści zarówno samej firmie, jak i jej otoczeniu. Sukces firmy wiąże się z licznymi relacjami społecznymi i biznesowymi. Firma wpływa na otoczenie i vice versa. W branży, w jakiej działa Lidl, skala relacji jest naprawdę szeroka.

Zapraszamy do lektury pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Lidl Polska.

Podsumowujemy w nim działalność naszej firmy w dwóch latach obrotowych: od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2019 r. W raporcie skupiamy się na najważniejszych działaniach wynikających z naszego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w tym okresie. Jeżeli nawiązujemy do działań lub wyników spoza okresu 03.2017 r. – 02.2019 r., każdorazowo zaznaczamy to w treści raportu. Dotyczy to m.in. naszych celów na przyszłość, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych interesariuszy. Raport ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy licznego zespołu pracowników Lidl Polska oraz zaangażowania szerokiego grona osób z naszego otoczenia społecznego i biznesowego, za które serdecznie dziękujemy.

Redukcja plastiku

Ekologiczne rozwiązania

Budujemy zaufanie

Dbamy o świeżość

Dbamy o czystość

Dbamy o komfort zakupów