Oferty Pracy Logowanie Zakładki

Nasze zobowiązania

Pracownicy lidla wspólnie siedzą w miłej atmosferze.

Zrównoważony rozwój

W Lidlu wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej. Może pomagać oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dążymy do stałej poprawy w całym naszym łańcuchu wartości. Jesteśmy przy tym zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. 

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i wpływ na zdrowie, zapobieganiu marnowaniu żywności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.

#teamlidl YOU - DZIAŁAJ Z NAMI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!

Logo #teamlidl YOU

Do osiągnięcia celów CSR potrzebujemy zwiększonego zaangażowania nas wszystkich. Dlatego uruchomiliśmy inicjatywę zrównoważonego rozwoju #teamlidl YOU, której celem jest zaprezentowanie zaangażowania Lidla w zrównoważony rozwój oraz zainspirowanie innych do działania w tym obszarze. W ten sposób chcemy jeszcze mocniej zaakcentować wagę ekologii i kwestii społecznych w naszych codziennych działaniach.

Wchodzisz w to? – Na naszej drodze do lepszego jutra, liczy się każde Twoje działanie!

Redukcja plastiku

Ekologiczne rozwiązania

Budujemy zaufanie

Dbamy o świeżość

Dbamy o czystość

Dbamy o komfort zakupów