Oferty Pracy Logowanie Zakładki

Razem w Lidlu

razem_w_lidlu

Rożnorodność

Spółki Grupy Schwarz ucieleśniają różnorodność i świadomie angażują się w równość szans i włączenie.

Aktywnie przyczyniamy się do budowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Kształtujemy nasz biznes w sposób włączający. Szanujemy i cenimy różnorodność naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz doceniamy różnorodność ich wartości, perspektyw i doświadczeń. W ten sposób tworzymy kulturę przynależności – w spółkach Grupy Schwarz i poza nią.

diveristy

Razem w Lidlu

#teamlidl jest dla nas ważny – i jest rzeczą oczywistą, że szanujemy prawa człowieka.

Wymóg zgodności z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi jest już mocno zakorzeniony w naszych zasadach korporacyjnych, a bezstronne i wzajemne relacje w dobrej wierze są podstawową wartością Lidla. W swojej misji „Razem w Lidlu” Zarząd potwierdza, że Lidl promuje uczciwe i otwarte środowisko korporacyjne, oparte na zaufaniu i wolne od dyskryminacji i barier.

Misja „Razem w Lidlu”